افزایش دلار در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا + نرخ لحظه اي ارز و طلا در ۲۰ مهر

۲۰ مهر ۱۳۹۶ کسب

پنج شنبه ۲۰ مهر: ساعت ۱۴

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰٫۲۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز
معاملاتی گذشته، به ۴۰۱۷ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه
بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ۰٫۵۵ درصدی را
نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و
ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

*****************

چهارشنبه ١٩ مهر: ساعت ١٣

افت دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پايين مواجه شده و با افت ٠.٤٢ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٤٠٠٧ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٦٧ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ٠.٠ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

سه شنبه ١٨ مهر: ساعت ١٣

نوسان دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.١٧ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٤٠٢٤ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٦٧ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ١.٢ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

دوشنبه ١٧ مهر: ساعت ١٣

صعود دلار  به كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.٨٣ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٤٠١٧ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٥٢ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ٠.٨١ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

يكشنبه ١٦ مهر: ساعت ١٣

پيشروي دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.٧٦ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩٨٤ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٤٢ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ١.٦٤ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

شنبه ١٥ مهر: ساعت ١٣

پيشروي دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.١٥ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩٥٤ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٢٢ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ٠.٧٤ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

 صعود دلار در کانال ۳۹۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۱۴مهر

به
گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و
در نهایت در پایان هفته با افزایش ۰٫۹۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی
معاملات هفته گذشته، به ۳۹۴۸ تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۰٫۰۸ درصدی قیمت نسبت
به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱میلیون و ۲۱۳ هزار تومان رسید. در
این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۰٫۴۱ درصدی به
۱۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

این هفته انس جهانی طلا افت ۰٫۸۹ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

*************

پنجشنبه ۱۳ مهر: ساعت ۱۴


پيشروي دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی
در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلابه گزارش اقتصادوما،
امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ۰٫۱۸ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۳۹۴۲ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان قیمت خورد
كه افزايش ۰٫۰۸ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت
طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد**********************

چهارشنبه ١٢ مهر: ساعت ١٥


پيشروي دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی
در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلابه گزارش اقتصادوما،
امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش
٠.٤٣ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩٣٥ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢١٢ هزار تومان قیمت خورد
كه افزايش ٠.٢٥ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد.جزئیات قیمت
طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد********************

سه شنبه ١١ مهر: ساعت ١٣

پيشروي اندك دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.٠٥ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩١٨ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٠٩ هزار تومان قیمت خورد كه افت ٠.١٧ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد.جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

**********************

دوشنبه ١٠ مهر: ساعت ١٤

پيشروي اندك دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.١٥ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩١٦ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢١١ هزار تومان قیمت خورد كه افت ٠.٠٨ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد.جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

**********************

کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

 صعود مجدد دلار به کانال ۳۹۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۷مهر

به
گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و
در نهایت در پایان هفته با افزایش ۰٫۴۶ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی
معاملات هفته گذشته، به ۳۹۱۰ تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۱٫۲۵ درصدی قیمت نسبت
به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسید. در
این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۰٫۸۷ درصدی به
۱۲۱ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.

این هفته انس جهانی طلا افت ۰٫۶۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

***************

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم