به گزارش  تسنیم، ۳ زمین لرزه در یک ساعت اخیر شهرستان نورآباد در استان لرستان را لرزانده تا در کمتر از ۶ ساعت اخیر ۱۵ بار این شهر تکان خورده  باشدو مردم این منطقه راهی کوچه و خیابان شده‌اند هر چند خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از خسارت در این مناطق اعلام نشده است.

یک زمین لرزه به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۲۰:۱۹ دقیقه، یک زمین لرزه به بزرگی ۲.۹ ریشتر در ساعت ۲۰:۰۳ دقیقه و سومی زمین لرزه متوالی نیز به بزرگی  ۲.۸ ریشتر در ساعت ۱۹:۲۸ دقیقه  شهر نورآباد را لرزاند.

 دو زمین لرزه متوالی نیز به بزرگی ۳.۸ ریشتر در ساعات ۱۹:۰۱ و ۱۹:۰۳ دقیقه در شهر نورآباد رخ داد و مرکز استان و برخی شهرهای دیگر هم آن را حس کردند.

در شهرستان نورآباد، یک زمین لرزه به بزرگی ۲.۹ ریشتر در ساعت ۱۸:۲۹ دقیقه، دو زمین لرزه به بزرگی ۲.۳ ریشتر ساعت ۱۷:۰۲ و ۱۷: ۰۲ دقیقه، دو زمین لرزه متوالی به بزرگی ۳.۳ و ۳.۲ ریشتر ساعت ۱۶:۱۲ و ۱۶:۱۹ دقیقه، دو زمین لرزه به بزرگی ۲ ریشتر در ساعت ۱۵:۵۳ و ۱۵:۵۴ دقیقه، دو زمین لرزه به بزرگی ۲.۸ و ۲.۳ ریشتر درساعت ۱۵:۰۲ و ۱۵:۱۳ دقیقه، یک زمین‌لرزه به‌بزرگی ۲.۷ ریشتر در ساعت ۱۴:۰۵ دقیقه ظهر شهر را لرزاند.

انتهای پیام/