مصطفی یوسفی افزود: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح در بخش شاوور شوش عوامل پلیس امنیت شهرستان شوش با همکاری عوامل انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری هفت نفر از عاملان این تیراندازی شدند.

وی اظهار داشت:از مخفیگاه متهمان ۲ قبضه اسلحه جنگی کلاشنیکف کشف شده و متهمان برای پیگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.

بخش شاوور شهرستان شوش با ۲ شهر الوان و شاوور و بیش از ۱۲۰ روستا حدود ۹۰هزار نفر جمعیت دارد.